0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ đ/c Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2 (đối tượng VB1 tốt nghiệp khối ngành sư phạm)

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến xét tuyển VLVH 2022
Hồ sơ yêu cầu theo mẫu phiếu đăng ký (tải tại đây), mẫu Sơ yếu lý lịch (tải tại đây)

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
926 Chu Thị Lan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/08/1989
******9013708
SĐT: ******8407838
Email: clan0 * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
15:07 08-02-2023
925 Phương Thùy Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/1991
******1005875
SĐT: ******6959055
Email: linhp * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
11:31 08-02-2023
924 Phạm Tuấn Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 31/07/1991
******1004551
SĐT: ******1969111
Email: anhph * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
17:31 06-02-2023
923 Nguyễn Thị Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/12/1995
******5191968
SĐT: ******3615945
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
11:08 06-02-2023
922 Nguyễn Thị Tâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/07/1990
******0027077
SĐT: ******5404373
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
10:45 06-02-2023
921 Phạm Thị Chiêm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/02/1998
******1930130
SĐT: ******9954400
Email: Phamc * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
10:10 03-02-2023
920 Nguyễn Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/04/2000
******1895489
SĐT: ******9638676
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
17:31 02-02-2023
919 Lăng Thị Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/1990
******0011626
SĐT: ******9972789
Email: ngoca * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
08:28 14-01-2023
918 Đỗ Thị Quỳnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/12/1996
******3413684
SĐT: ******6684661
Email: doquy * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
06:19 14-01-2023
917 Nguyễn Thị Quyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/06/1988
******8003025
SĐT: ******7042919
Email: ntquy * * * @bacgiang.edu.vn
Sư phạm Toán học
20:03 12-01-2023
916 Nguyễn Thị Nhàn
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/12/1995
******5013243
SĐT: ******5295297
Email: nvmin * * * @bacgiang.edu.vn
Sư phạm Toán học
19:50 11-01-2023
915 Trần Thị Hường
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/05/1997
******7006010
SĐT: ******7292991
Email: tranh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
14:40 11-01-2023
914 Nguyễn Hà Tuyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/01/1994
******3271262
SĐT: ******9600991
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
08:19 03-01-2023
913 Bùi Thị Thúy Vân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/06/1983
******3039007
SĐT: ******1858412
Email: thuyv * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
15:15 01-01-2023
912 Qdâd Dẳear
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/01/2001
******4551546
SĐT: ******5445654
Email: sangd * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
15:26 30-12-2022
911 Đặng Thị Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/05/2001
******1000191
SĐT: ******5649581
Email: dangt * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
20:43 27-12-2022
910 Nguyễn Minh Kiên
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/04/1988
******8002892
SĐT: ******8546082
Email: saoho * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
14:23 27-12-2022
909 Dương Thị Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/01/1992
******1692941
SĐT: ******5186515
Email: trang * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
16:03 25-12-2022
908 Nguyễn Thị Nhung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/07/1988
******8011576
SĐT: ******4127194
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
21:29 24-12-2022
907 Khương Thị Thu Quỳnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/12/1992
******2013540
SĐT: ******4206471
Email: khuon * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
21:25 24-12-2022
906 Thân Thị Minh Nghĩa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/02/1981
******1009112
SĐT: ******4382119
Email: thanm * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
15:52 24-12-2022
905 Hoàng Thị Hà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/11/1992
******2000334
SĐT: ******2532178
Email: hoang * * * @gmai.com
Sư phạm Ngữ văn
11:58 23-12-2022
904 Bùi Thị Thúy Vân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/06/1983
******3007039
SĐT: ******1858412
Email: thuyv * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
13:41 21-12-2022
903 Nông Thị Hựu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/07/1990
******0003406
SĐT: ******8929178
Email: hn301 * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
20:10 20-12-2022
902 Dương Thị Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/04/1993
******3005390
SĐT: ******2773450
Email: duong * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
08:59 20-12-2022
901 Lương Thị Giới
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/11/1983
******3007018
SĐT: ******4045366
Email: luong * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
19:07 19-12-2022
900 Địch Phương Nhã
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/02/1990
******0005915
SĐT: ******3270136
Email: phuon * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
15:03 19-12-2022
899 Nguyễn Thị Sinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/04/1983
******3011815
SĐT: ******9121328
Email: sinhm * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
12:54 19-12-2022
898 Nguyễn Phương Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/07/1999
******9003076
SĐT: ******3148713
Email: thaon * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
19:04 18-12-2022
897 Triệu Dương Minh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/08/1985
******5003523
SĐT: ******5934662
Email: trieu * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
18:10 17-12-2022
Tổng số phiếu: 957