0919302798 - 0982116208
ĐĂNG KÝ DỰ THI
CÂU HỎI TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÔNG BÁO

KẾT QUẢ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG VLVH

KÌ THI THÁNG 12 NĂM 2020

DANH SÁCH THI SINH TRÚNG TUYỂN: xem  tại đây 

Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến nhập học và đào tạo sớm nhất

Để nhận thông tin hỗ trợ nhanh nhất vui lòng liên hệ trực tiếp:

Hỗ trợ tuyển sinh: thầy Thắng

SĐT: 0961.692.468

thangtm@tnue.edu.vn