0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ thầy Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VB2 VLVH THÁNG 12 NĂM 2020
DANH SÁCH THI SINH TRÚNG TUYỂN: xem tại đây
Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến nhập học và đào tạo sớm nhất

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
732 Hà Thu Huệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/12/1993
******2164473
SĐT: ******3127128
Email: hathu * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
17:20 27-11-2020
731 Lâm Hữu Lập
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/02/1967
******0528310
SĐT: ******4865767
Email: ngoct * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
17:11 27-11-2020
730 Trần Thị Điểm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/10/1991
******1681297
SĐT: ******3592491
Email: ngoct * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:49 27-11-2020
729 Ma Thị Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/09/1989
******1579911
SĐT: ******7918433
Email: ngoct * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:44 27-11-2020
728 Nông Thị Chương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/09/1972
******0917255
SĐT: ******3099712
Email: ngoct * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:17 27-11-2020
727 Nguyễn Thị Cúc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/08/1995
******2317353
SĐT: ******4986240
Email: ngoct * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:14 27-11-2020
726 Bùi Thị Huế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/01/1991
******3502766
SĐT: ******4291868
Email: ngoct * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:11 27-11-2020
725 Nông Thị Dung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/10/1996
******2272419
SĐT: ******8088765
Email: ngoct * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:05 27-11-2020
724 Dương Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/07/1995
******2279307
SĐT: ******9151104
Email: ngoct * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:01 27-11-2020
723 Nông Thị Phượng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/03/1988
******0748248
SĐT: ******5211625
Email: ngoct * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
15:58 27-11-2020
722 Hoàng Thị Thuyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/02/1989
******2084950
SĐT: ******3937493
Email: ngoct * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
15:49 27-11-2020
721 Nguyễn Thị Huệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/08/1984
******0973099
SĐT: ******3795487
Email: hueva * * * @gmai.com
Giáo dục Tiểu học
15:08 27-11-2020
720 Lê Hồng Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/07/1992
******7044279
SĐT: ******5500401
Email: maiho * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
12:59 27-11-2020
719 Chu Văn Quyết
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/06/1993
******5175047
SĐT: ******7640280
Email: chuqu * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
09:29 27-11-2020
718 Phạm Thị Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/12/2001
******1873376
SĐT: ******8172055
Email: phamh * * * @gmail.com
Sư phạm Vật lý
06:48 27-11-2020
717 Đoàn Thị Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/01/1990
******1875142
SĐT: ******9797687
Email: Maimi * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:23 26-11-2020
716 Hoàng Ngọc Anh Thư
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/06/1991
******5163453
SĐT: ******8741025
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
18:50 26-11-2020
715 Đinh Hà Nam
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/12/1986
******5074688
SĐT: ******3644222
Email: hanam * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
15:16 26-11-2020
714 Vũ Thị Chinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/07/1991
******1645715
SĐT: ******9002060
Email: vuthi * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:11 26-11-2020
713 Ngô Thu Hồng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/07/1991
******7030596
SĐT: ******8877084
Email: ngoth * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
03:08 26-11-2020
712 Đinh Thị Hà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/03/1997
******2234622
SĐT: ******6447520
Email: dinhh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
00:36 26-11-2020
711 Nguyễn Minh Kiên
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/04/1988
******5097533
SĐT: ******7414001
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
22:54 25-11-2020
710 Lê Mạnh Cường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/09/1988
******1078805
SĐT: ******3635685
Email: lecuo * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
11:56 25-11-2020
709 Bùi Thị Huyền Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/03/1996
******2185198
SĐT: ******2395744
Email: Huyen * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
19:58 24-11-2020
708 Nguyễn Thị Hồng Chuyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/07/1984
******0783379
SĐT: ******4873284
Email: hongc * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
19:15 24-11-2020
707 Nguyễn Thị Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/1990
******1533445
SĐT: ******9963585
Email: thaon * * * @mail.com
Giáo dục Tiểu học
16:56 24-11-2020
706 Vương Quỳnh Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/06/1998
******3416475
SĐT: ******5590904
Email: hoaho * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
23:25 23-11-2020
705 Phạm Thị Thu Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/10/1991
******8366635
SĐT: ******2600968
Email: phamt * * * @yahoo.com
Sư phạm Tin học
14:18 23-11-2020
704 Nguyễn Thị Diệu Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/12/1998
******5805792
SĐT: ******4401333
Email: dieul * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
09:44 23-11-2020
703 Ma Văn Thụ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/06/1964
******0273219
SĐT: ******8008170
Email: thuyl * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
20:07 22-11-2020
Tổng số phiếu: 786