0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ đ/c Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2 (đối tượng VB1 tốt nghiệp khối ngành sư phạm)

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến xét tuyển VLVH 2022
Hồ sơ yêu cầu theo mẫu phiếu đăng ký (tải tại đây), mẫu Sơ yếu lý lịch (tải tại đây)

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
976 Phạm Thị Tuyn
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/03/1975
******5007140
SĐT: ******2921275
Email: tuynp * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
17:31 22-06-2023
975 Nông Thuý Quỳnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/02/1996
******1749007
SĐT: ******6757880
Email: quynh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
16:30 19-06-2023
974 Trần Thị Thu Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/08/1976
******6001615
SĐT: ******8692376
Email: tranh * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
16:46 10-06-2023
973 Dương Thị Trinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/10/1996
******6004583
SĐT: ******6840634
Email: duong * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
10:14 31-05-2023
972 Nguyễn Quốc Quyền
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/01/1988
******3215269
SĐT: ******6660536
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Lịch sử
05:36 30-05-2023
971 Dương Thị Thơm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/12/1986
******6017655
SĐT: ******5705766
Email: duong * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
00:43 27-05-2023
970 Hoàng Thị Yến Nhi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/08/2001
******5003555
SĐT: ******4092905
Email: sunny * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
12:35 17-05-2023
969 Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/05/2002
******5011980
SĐT: ******8395633
Email: azvhk * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:36 16-05-2023
968 Phạm Thuỳ Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/06/2000
******0001182
SĐT: ******8843629
Email: linhp * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
16:32 15-05-2023
967 Hoàng Thị Thi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/07/1994
******3401361
SĐT: ******8876848
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
16:45 14-05-2023
966 Nguyễn Thị Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/09/1993
******3010589
SĐT: ******6900343
Email: phuon * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
03:15 10-05-2023
965 Hoàng Văn Quyết
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/07/1995
******5001107
SĐT: ******6777995
Email: quyet * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
21:17 09-05-2023
964 Nguyễn Văn Duẩn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/03/1994
******4008874
SĐT: ******5575229
Email: duanz * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
20:37 09-05-2023
963 Nguyễn Thị Kiều Ly
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/08/1992
******3355765
SĐT: ******2552682
Email: lykie * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
09:19 09-05-2023
962 Nông Văn Quý
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/10/1982
******2008102
SĐT: ******7522625
Email: quyth * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
09:26 04-05-2023
961 Trần Bảo Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/08/2000
******0006409
SĐT: ******6425166
Email: baong * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
17:02 03-05-2023
960 Luân Thị Hoàng Lan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/08/1989
******9007197
SĐT: ******2410921
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
23:35 20-04-2023
959 Long Văn Thuận
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/03/1986
******6003806
SĐT: ******5946549
Email: thuan * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
19:13 19-04-2023
958 Trần Thị Thanh Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/10/1995
******5006400
SĐT: ******3004661
Email: tranh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
06:26 19-04-2023
957 Mai Ly Na
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/06/1988
******8002315
SĐT: ******8473278
Email: maily * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
22:03 18-04-2023
956 Phùng Thị Nhiên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/09/1991
******1000285
SĐT: ******6708922
Email: nhien * * * @gmai.con
Giáo dục Tiểu học
21:52 11-04-2023
955 Nông Thị Liền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/09/1994
******5042419
SĐT: ******9336427
Email: nhino * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
00:14 10-04-2023
954 Lý Thị Sớm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/10/1992
******5222191
SĐT: ******2439400
Email: somly * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
22:12 01-04-2023
953 Lê Thị Ấn
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/02/1994
******2226401
SĐT: ******8262505
Email: leant * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
19:41 31-03-2023
952 Vũ Minh Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/06/1995
******5000626
SĐT: ******3897888
Email: phuon * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
20:46 30-03-2023
951 Hoàng Thị Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/02/1991
******1004454
SĐT: ******9289811
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
13:37 30-03-2023
950 Trần Thị Thu Hà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/05/1994
******4000870
SĐT: ******8611724
Email: trant * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
18:15 28-03-2023
949 Nguyễn Thị Liên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/04/1997
******7011131
SĐT: ******9144533
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
17:37 27-03-2023
948 Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/02/1982
******5058858
SĐT: ******6171419
Email: nguye * * * @vinhphuc.edu.vn
Sư phạm Sinh học
00:57 25-03-2023
947 Trần Thị Thơ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/06/1987
******7001336
SĐT: ******6839087
Email: trana * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
12:31 24-03-2023
Tổng số phiếu: 917