0919302798 - 0982116208

Sư phạm Tiếng Anh

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Phòng 414 -  Nhà A4

Tel: 02803 655 046

Email: khoangoaingu@dhsptn.edu.vn

 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÃNH ĐẠO BỘ MÔN :

1. Lãnh đạo Bộ môn:

STT

Họ tên

Chức vụ/ nhiệm vụ đảm nhiệm

SĐT

E-mail

1 TS. Đặng Thị Thu Hương Trưởng Bộ môn: Phụ trách công tác đào tạo,công tác Khảo thí và Kiểm định CLGD.

Số điện thoại:

NR: 0280.2242886

Dđ: 0944060305

dthuongdhtn@yahoo.com

2

ThS. Mai Văn Cẩn

Phó trưởng Bộ môn/ Phụ trách chung và các công tác tổ chức, đào tạo

Số điện thoại:

NR: 0280.3859146

Dđ: 0914833765

maivcan@gmail.com

3

ThS. Nguyễn Tiến Trực

Phó trưởng  Bộ môn : Phụ trách công tác NCKH.

NR: 0280.3856150

Dđ:01643736196

Trungtruc69@gmail.com

 

2. Chức năng-nhiệm vụ          

2.1. Chức năng

- Đào tạo Đại học

- Bồi dưỡng chuẩn hoá và bồi dưỡng thường xuyên

- Nghiên cứu khoa học

2.2. Nhiệm vụ

- Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đạo tạo trình độ đại học và sau đại học đối với chuyên ngành đào tạo thuộc ngành ngoại ngữ.

- Chuẩn bị điều kiện tiến tới quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học và sau đại học các chương trình sư phạm ngoại ngữ.

- Tổ chức giảng dạy các môn ngoại ngữ trong toàn trường.

- Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành ngoại ngữ.

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ngành ngoại ngữ.

- Tận dụng các cơ hội để nâng cao năng lực chuyên môn.

3. Ðội ngũ cán bộ, giảng viên

- Hiện tại Bộ môn có: 20 người, trong đó:

Có 4 giảng viên có trình độ Tiến sĩ, chiếm 20%.

Có 15 cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ, chiếm 75%.

Có 1 cán bộ có trình độ cử nhân, chiếm 5%.

- Số người đi học NCS: 01.

4. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

- Đào tạo sinh viên chuyên ngữ

- Tổ chức giảng dạy các môn ngoại ngữ trong toàn Trường.

III. CÁC TỔ BỘ MÔN

Bộ môn gồm: 2 tổ bộ môn

1. Bộ môn Tiếng Anh: có 17 Giảng viên

            Nhiệm vụ chính: Giảng dạy tiếng Anh

2. Bộ môn Tiếng Trung: có 2 Giảng viên

            Nhiệm vụ chính: Giảng dạy tiếng Trung quốc

Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong Bộ môn:

STT Họ và tên Chức vụ/Nhiệm vụ SĐT Email
1 TS.Đặng Thị Thu Hương Phó Bộ môn 0944.060.305 dthuongdhtn@yahoo.com
2 ThS. Mai Văn Cẩn Phó Trưởng Bộ môn 0914.833.765 maivcan@gmail.com
3 ThS.Nguyễn Tiến Trực Phó Bộ môn 01643.736.196 Trungtruc69@gmail.com
4 ThS.Nguyễn Thị Đoan Trang Giảng viên chính 0912.936.510 doantrangsptn@gmail.com
5 ThS.Nguyễn Quốc Thuỷ Giảng viên chính, Trợ lý NCKH 0912.446.530 thuysonphong@yahoo.com.vn
6 ThS.Vi Thị Trưng Giảng viên 0915.213.468 vitrungtn@yahoo.com
7 TS.Ngô Thị Bích Ngọc Giảng viên, Cố vấn học tập 0988558113 bichngoctn@yahoo.com
8 TS.Lê Thị Thu Hương Giảng viên 0912065662 Huongno0406@gmail.com
9 TS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên Giảng viên 0913067879 Maihong81@gmail.com
10 ThS.Dương Công Đạt Giảng viên, Trợ lý giáo vụ 01255985333 ntdattn@gmail.com
11 ThS.Phùng Thị Thanh Tú Giảng viên 0983820080 Phungthanhtu78@gmail.com
12 ThS.Nguyễn Thị Minh Trang Giảng viên 0975230599 Minhtrangnguyen87@gmail.com
13 ThS.Trần Thị Yến Giảng viên 0979697224 yentran@dhsptn.edu.vn
14 ThS.Nguyễn Thị Hạnh Phúc Giảng viên 0982107915 ruanxingfu@gmail.com
15 ThS.Phạm Thị Kiều Oanh Giảng viên 0988098424 kieuoanhdhsp@gmail.com
16 ThS.Đỗ Thị Ngọc Phương Giảng viên 0948857850 Momobear152@gmail.com
17 ThS.Phan Thanh Hải Giảng viên 0904977678 haiknn@gmail.com
18 CN.Đinh Thị Thuỳ Dương Chuyên viên 0986118766 Duongdtt.nndhsp@gmail.com
19 ThS.Lưu Thị Lan Hương Giảng viên 0984804852 luulanhuongdhsptn@gmail.com
20 ThS.Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên, Trợ lý CTHSSV 0975945693 ThuhuonganhA42tue@gmail.com

 

IV. CÁC THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

1. Kết quả đào tạo:

1.1 Kết quả đào tạo chính quy: 30 lớp : 1200 sinh viên

1.2 Kết quả đào tạo không chính quy: Mỗi năm đào tạo trên 100 lớp học phần.

2. Kết quả NCKH:

- Có nhiều nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp Bộ môn.

- Biên soạn được 7 giáo trình xuất bản quốc gia và nhà xuất bản ĐHTN.

- Biên soạn 26 đề cương bài giảng phục vụ các đầu môn.

3. Khen thưởng, Thành tích:

3.1 Tập thể: Tập thể xuất sắc cấp Trường.

3.2 Cá nhân: Nhiều bằng khen của nhà Trường  và của ĐHTN,  giấy khen của Bộ Giáo dục và đào tạo.