0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ thầy Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VB2 VLVH THÁNG 12 NĂM 2020
DANH SÁCH THI SINH TRÚNG TUYỂN: xem tại đây
Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến nhập học và đào tạo sớm nhất

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
77 Vũ Văn Linh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/09/1990
******1670506
SĐT: ******3328222
Email: vulin * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
09:14 14-04-2021
76 Hoàng Kim Chi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/01/1995
******5211264
SĐT: ******2100154
Email: kimch * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
09:52 12-04-2021
75 Nguyễn Thị Thuý Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/11/1999
******2313803
SĐT: ******8491299
Email: thuyn * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
17:09 11-04-2021
74 Nguyễn Thị Dung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/05/1991
******3094927
SĐT: ******5422924
Email: ntdun * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
13:24 11-04-2021
73 Trần Thuýbibhf
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/05/1992
******7122471
SĐT: ******1514486
Email: trant * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
00:42 11-04-2021
72 Dương Thị Tiến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/03/1995
******7429380
SĐT: ******3189223
Email: duong * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
10:44 10-04-2021
71 Nguyễn Hồng Hạnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/09/1996
******1740471
SĐT: ******9016423
Email: hanhh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
21:19 09-04-2021
70 Nguyễn Thị Nhị
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/12/1994
******3508674
SĐT: ******5512175
Email: nhing * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
21:06 09-04-2021
69 Nguyễn Thị Minh Thúy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/09/1993
******7113017
SĐT: ******2437311
Email: thuyn * * * @dhtm.edu.vn
Giáo dục Tiểu học
21:04 09-04-2021
68 Nguyễn Thị Luyến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/06/1990
******6820754
SĐT: ******6820754
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:33 09-04-2021
67 Lê Thị Lan Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/12/1997
******3481646
SĐT: ******9645214
Email: lethi * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
16:53 09-04-2021
66 Nguyễn Thị Ngọc Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/01/1996
******6010912
SĐT: ******8486385
Email: hoaha * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:07 09-04-2021
65 Trịnh Thanh Tâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/1992
******7095422
SĐT: ******9911092
Email: trinh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
15:37 09-04-2021
64 Đinh Như Quỳnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/03/1995
******5008516
SĐT: ******4778895
Email: dinhn * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
15:04 09-04-2021
63 Hoàng Thị Minh Hồng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/01/1997
******3688417
SĐT: ******1362458
Email: minhh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
14:37 09-04-2021
62 Nguyễn Thu Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/12/1995
******5016901
SĐT: ******2345528
Email: hangh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
14:30 09-04-2021
61 Đỗ Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/04/1993
******3000148
SĐT: ******8138107
Email: phamt * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
14:23 09-04-2021
60 Nguyễn Thị Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/12/1995
******5009971
SĐT: ******9477927
Email: Ngadh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
14:18 09-04-2021
59 Nguyễn Văn Khởi
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/02/1997
******5722408
SĐT: ******7214591
Email: Khoin * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
14:01 09-04-2021
58 Nguyên Ba Quat
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/06/1985
******5217005
SĐT: ******3459876
Email: quatn * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
10:39 09-04-2021
57 Nguyễn Thị Biên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/12/1996
******5798403
SĐT: ******6998399
Email: Thubi * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
18:34 08-04-2021
56 Nguyễn Thị Hoà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/10/2000
******2364884
SĐT: ******4475682
Email: hoa78 * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
14:56 08-04-2021
55 Vũ Thị Quỳnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/04/1995
******0998124
SĐT: ******8806995
Email: vuduy * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
23:29 06-04-2021
54 Nguyễn Thị Mơ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/04/1998
******5762794
SĐT: ******1681421
Email: khong * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
20:32 05-04-2021
53 Phạm Thị Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/07/1990
******1568604
SĐT: ******5215145
Email: phamt * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
15:27 05-04-2021
52 Nguyễn Anh Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/02/1978
******7622216
SĐT: ******7622216
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
13:09 05-04-2021
51 Nguyễn Anh Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/02/1978
******1031102
SĐT: ******7622216
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
13:04 05-04-2021
50 Nguyễn Hà Tuyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/01/1994
******3271262
SĐT: ******9600991
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
23:55 03-04-2021
49 Nguyễn Quang Duy
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/02/1995
******1741308
SĐT: ******8383596
Email: duyxi * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
12:44 03-04-2021
48 Lê Thi Ngung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/08/1987
******7007020
SĐT: ******3397636
Email: lethi * * * @quangninh.edu.vn
Sư phạm Toán học
07:59 03-04-2021
Tổng số phiếu: 77