0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ thầy Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2
Thi tuyển 03 môn (môn Cơ sở ngành; môn Cơ bản và môn Chuyên ngành).
Thời gian thi tuyển 7h:00 ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Các ngành thi tuyển: SP Toán, SP Ngữ văn, SP Sinh học, SP Địa lý, GD Tiểu học, GD Thể chất

Ngành SP Toán thi: Giải tích; LL&PPDH Toán; Đại số
Ngành SP Ngữ văn thi: Tiếng Việt; LL&PPDH Ngữ văn; Văn học Việt Nam
Ngành SP Sinh học thi: Sinh học Cơ thể; LL&PPDH Sinh học; Tế bào – Di truyền
Ngành SP Địa lý thi: Địa lý KT-XH đại cương; LL&PPDH Địa lý; Địa lý KT-XH Việt Nam
Ngành GD Tiểu học thi: Toán; Giaó dục học; Văn – Tiếng Việt
Ngành GD Thể chất thi: Lý thuyết điền kinh; LL&PPDH TDTT; Sinh lý học TDTT

- Thí sinh có thể đăng ký bổ sung tại đây

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
771 Đoàn Thị Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/06/1990
******1786232
SĐT: ******4468583
Email: doan.anh90 * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
18:32 22-01-2021
770 Ngô Thị Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/01/1989
******2096210
SĐT: ******3774910
Email: thino * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
20:22 20-01-2021
769 Bùi Thị Đạo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/06/1999
******3687200
SĐT: ******9222792
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
22:01 19-01-2021
768 Vũ Thị Khánh Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/09/1995
******5602014
SĐT: ******5599306
Email: linhn * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
15:50 19-01-2021
767 Đặng Văn Tiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/08/1988
******8004265
SĐT: ******3961444
Email: dangv * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
10:55 19-01-2021
766 Nguyễn Thị Vân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/11/1998
******1971100
SĐT: ******8738333
Email: sauda * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
19:00 15-01-2021
765 Phùng Thị Diệu Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/02/1993
******1834057
SĐT: ******12.3892
Email: phuon * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
08:52 15-01-2021
764 Lê Thị Thu Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/03/1986
******1172668
SĐT: ******8714888
Email: huong * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
10:33 14-01-2021
763 Hoang Huong Giang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/12/2001
******0895229
SĐT: ******7307387
Email: mammu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
20:47 11-01-2021
762 Lê Thị Nhung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/08/1987
******1004721
SĐT: ******3397636
Email: lethi * * * @quangninh.edu.vn
Sư phạm Toán học
08:25 04-01-2021
761 Nguyễn Thị Mơ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/04/1998
******5762799
SĐT: ******4615544
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
00:14 02-01-2021
760 Nguyễn Văn Hiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/11/1989
******9017660
SĐT: ******5343078
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
11:33 30-12-2020
759 Nguyễn Thu Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/11/1997
******7435654
SĐT: ******8620782
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:50 29-12-2020
758 Hoàng Thị Thu Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/11/1990
******3038981
SĐT: ******7768690
Email: thuhi * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
09:25 29-12-2020
757 Ngô Thị Huệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/09/1991
******3010336
SĐT: ******4585090
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:50 28-12-2020
756 Nguyễn Quốc Cường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/07/1986
******0910512
SĐT: ******7095968
Email: quocc * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
18:41 25-12-2020
755 Nguyêzn Thị Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/08/1992
******4017591
SĐT: ******2185382
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
08:46 23-12-2020
754 Đỗ Thị Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/12/1987
******7002473
SĐT: ******5117142
Email: dotha * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
08:34 23-12-2020
753 Hoàng Thị Tiệp
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/11/1987
******1035599
SĐT: ******5557987
Email: nghes * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:33 21-12-2020
752 Mã Thị Hiến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/10/1996
******3473631
SĐT: ******3115088
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
20:13 17-12-2020
751 Trịnh Thị Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/11/1988
******8010422
SĐT: ******7991135
Email: trinh * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
23:55 12-12-2020
750 Nguyễn Bá Ngọc Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 25/10/1993
******3285536
SĐT: ******2604567
Email: nguye * * * @gmal.com
Sư phạm Toán học
08:51 11-12-2020
749 Liêu Minh Trần
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/03/2001
******5217416
SĐT: ******6407031
Email: tran0 * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:13 10-12-2020
748 Lý Thị Nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/04/1994
******2253618
SĐT: ******6158019
Email: lyngu * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
06:02 10-12-2020
747 Nguyễn Thị Hồng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/07/1994
******2084119
SĐT: ******4925194
Email: bongb * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
17:25 09-12-2020
746 Đoàn Văn Thành
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 22/08/1989
******2066504
SĐT: ******9943191
Email: thanh * * * @gmail.com
Sư phạm Vật lý
15:55 08-12-2020
745 Nguyễn Thị Thu Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/03/1985
******1537040
SĐT: ******2543083
Email: huyen * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
14:38 08-12-2020
744 Hoàng Văn Chuyên
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/12/1986
******2045238
SĐT: ******4923076
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
05:53 08-12-2020
743 Lê Thị Thu Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/01/1988
******1069363
SĐT: ******8546509
Email: lehie * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
22:11 07-12-2020
742 Trần Thị Tuyết Chinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/03/1987
******3143553
SĐT: ******8132355
Email: vixuy * * * @gmail.com
Giáo dục Chính trị
12:21 07-12-2020
Tổng số phiếu: 765