0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ đ/c Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2 (đối tượng VB1 tốt nghiệp khối ngành sư phạm)

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến xét tuyển VLVH 2022
Hồ sơ yêu cầu theo mẫu phiếu đăng ký (tải tại đây), mẫu Sơ yếu lý lịch (tải tại đây)

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
1041 Lưu Thị Liền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/04/1989
******9002409
SĐT: ******8362574
Email: luuli * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
07:30 19-09-2023
1040 Lưu Thị Huế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/06/1989
******9009355
SĐT: ******8362542
Email: luuhu * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
20:58 18-09-2023
1039 Nguyễn Thị Hồng Hòa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/04/1993
******3009849
SĐT: ******8209012
Email: hongh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:30 17-09-2023
1038 Nguyễn Thị Hồng Hòa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/04/1993
******5227143
SĐT: ******8209012
Email: hongh * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
14:24 17-09-2023
1037 Lâm Văn Mạnh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/08/1995
******5006121
SĐT: ******9155713
Email: manhl * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
20:06 15-09-2023
1036 Hà Thị Thu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/12/1991
******1003052
SĐT: ******9536403
Email: hathu * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
09:06 15-09-2023
1035 Hoàng Thị Hạnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/07/1990
******0005438
SĐT: ******6127002
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
08:18 15-09-2023
1034 Nguyễn Ngọc Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/04/1996
******6033619
SĐT: ******3618975
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
12:30 13-09-2023
1033 Đinh Thị Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/1991
******1013586
SĐT: ******9138101
Email: dinhn * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
11:05 13-09-2023
1032 Vũ Thị Nhàn
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/10/1989
******9008439
SĐT: ******5636132
Email: vuthi * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
13:43 12-09-2023
1031 Hà Thị Thuyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/06/1993
******3008173
SĐT: ******4654112
Email: hathi * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
12:51 11-09-2023
1030 Bùi Thị Nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/08/1993
******3006101
SĐT: ******3587911
Email: thung * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
16:22 08-09-2023
1029 Vũ Duy Hợp
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 30/08/1995
******5000546
SĐT: ******8209828
Email: Vuduy * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
22:11 07-09-2023
1028 Nguyen Thị Huệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/11/1976
******6012500
SĐT: ******8320544
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
15:16 07-09-2023
1027 Triệu Thị Điềm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/12/1989
******9005126
SĐT: ******4063987
Email: saoth * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
14:39 07-09-2023
1026 Hoàng Thị Tuyết Dung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/07/1976
******6012968
SĐT: ******5585449
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
10:09 07-09-2023
1025 Đặng Thu Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/09/1994
******4007746
SĐT: ******7840821
Email: trang * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
23:22 06-09-2023
1024 Nguyễn Thị Duyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/06/1993
******3006131
SĐT: ******8464593
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
22:12 04-09-2023
1023 Mai Thị Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/02/1975
******5001358
SĐT: ******5030893
Email: maiho * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
07:54 04-09-2023
1022 Trần Thị Ngọc Trưng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/11/1996
******6002715
SĐT: ******6309211
Email: ngoct * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
00:15 02-09-2023
1021 Phạm Hương Trà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/11/1999
******9011363
SĐT: ******6136135
Email: han66 * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
10:32 01-09-2023
1020 Đào Thị Thanh Loan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/06/1989
******9005559
SĐT: ******5815405
Email: thanh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
22:37 29-08-2023
1019 Nông Thị Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/08/1993
******2012429
SĐT: ******2550020
Email: nongt * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
21:36 24-08-2023
1018 Phạm Văn Đạt
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/05/2001
******4005186
SĐT: ******6033441
Email: phamd * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
21:28 24-08-2023
1017 Dương Thị Loan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/08/1984
******4009758
SĐT: ******4229866
Email: duong * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
11:16 24-08-2023
1016 Trương Thị Thơm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/07/2002
******5005906
SĐT: ******6917403
Email: thomt * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
08:27 24-08-2023
1015 Nguyễn Thị Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/11/1985
******5006673
SĐT: ******5441672
Email: ngocd * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
02:14 24-08-2023
1014 Vũ Thị Thanh Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/12/1999
******2250200
SĐT: ******6531891
Email: vuthi * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:22 20-08-2023
1013 Chu Thị Hiến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/01/1994
******4008694
SĐT: ******854 701
Email: vietd * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
20:44 18-08-2023
1012 Nguyễn Xuân Thuần
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/02/1971
******1008874
SĐT: ******3862080
Email: nxthu * * * @hoabinh.edu.vn
Giáo dục Tiểu học
04:26 12-08-2023
Tổng số phiếu: 892