0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ thầy Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VB2 VLVH THÁNG 12 NĂM 2020
DANH SÁCH THI SINH TRÚNG TUYỂN: xem tại đây
Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến nhập học và đào tạo sớm nhất

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
415 Vũ Thị Kim Tuyến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/11/1988
******1461824
SĐT: ******3877306
Email: vuthi * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
19:26 24-09-2021
414 Công Thị Tấm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/05/1996
******2277163
SĐT: ******9611896
Email: cotam * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
05:48 23-09-2021
413 Đỗ Thị Hồng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/01/1997
******1867965
SĐT: ******5342980
Email: dothi * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
19:15 22-09-2021
412 Sầm Mạnh Tùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/03/1986
******0444515
SĐT: ******2114222
Email: manht * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
11:06 22-09-2021
411 Dương Ngọc Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/12/1992
******2085919
SĐT: ******1991710
Email: duong * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
15:16 21-09-2021
410 Nguyễn Thị Hạnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/06/1991
******2512815
SĐT: ******4003691
Email: hanhc * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
05:29 21-09-2021
409 Nguyễn Thị Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/10/1994
******2184805
SĐT: ******9381340
Email: anh.cnts@gmail.com
Giáo dục Tiểu học
15:25 19-09-2021
408 Phạm Thanh Hưng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/06/1982
******0820738
SĐT: ******9910288
Email: phamt * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
08:14 17-09-2021
407 Phạm Ánh Tuyết
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/03/1991
******1605693
SĐT: ******2769313
Email: Phama * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
19:23 15-09-2021
406 Nguyễn Văn Hiếu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/09/2001
******3381148
SĐT: ******8528402
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:57 15-09-2021
405 Phạm Thùy Dương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/11/1994
******1716696
SĐT: ******8776222
Email: thuyd * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
13:32 15-09-2021
404 Nông Thị Bồng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/09/1985
******1004179
SĐT: ******7472220
Email: nongt * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
23:14 13-09-2021
403 Nguyễn Phương Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/07/1999
******1086626
SĐT: ******3148713
Email: thaon * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
22:40 12-09-2021
402 Lý Thùy Với
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/08/1995
******5062315
SĐT: ******5242195
Email: ltvoi * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
13:13 12-09-2021
401 Hoàng Tuấn Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/02/2001
******2108275
SĐT: ******2660055
Email: anh.cnts@gmail.com
Giáo dục Tiểu học
07:10 11-09-2021
400 Phạm Thị Dịu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/05/1977
******1223549
SĐT: ******7961305
Email: diuvu * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
21:47 09-09-2021
399 Hứa Thị Nụ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/03/1993
******2226443
SĐT: ******6421753
Email: huanu * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
19:03 09-09-2021
398 Chu Thị Phương Trinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/06/1994
******5192280
SĐT: ******3126010
Email: chuph * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
16:14 07-09-2021
397 Nguyễn Quốc Tùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/10/2001
******0917094
SĐT: ******5551721
Email: tungt * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
10:24 07-09-2021
396 Nguyễn Thị Hải Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/12/1994
******2171100
SĐT: ******4288045
Email: nguye * * * @hus.edu.vn
Giáo dục Tiểu học
22:12 06-09-2021
395 Đàm Văn Thêm
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/09/1994
******2227035
SĐT: ******5126962
Email: damth * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
01:37 06-09-2021
394 Trần Thị Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/08/1990
******2906114
SĐT: ******2500814
Email: quang * * * @gmal.com
Giáo dục Tiểu học
09:39 04-09-2021
393 Liễu Thúy Nhâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/11/1992
******2001722
SĐT: ******1619900
Email: thuyn * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
21:09 03-09-2021
392 Hoàng Văn Minh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 04/08/1984
******1023132
SĐT: ******8434505
Email: themm * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
11:21 03-09-2021
391 Lô Văn Long
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/06/1985
******2071118
SĐT: ******9856268
Email: lolon * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
21:24 01-09-2021
390 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/08/1998
******1887910
SĐT: ******5638899
Email: anhtu * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
16:35 01-09-2021
389 Trần Thị Ngọc Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/05/1997
******2239024
SĐT: ******5905518
Email: yban3 * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
16:07 01-09-2021
388 Hoàng Văn Nâng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/03/1986
******2006465
SĐT: ******9921182
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
14:01 01-09-2021
387 Trần Thị Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/01/1997
******2261378
SĐT: ******4594757
Email: trang * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
13:59 01-09-2021
386 Lường Văn Tường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/12/1985
******2006925
SĐT: ******9563722
Email: db.tuong * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
13:05 01-09-2021
Tổng số phiếu: 414