0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ thầy Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VB2 VLVH THÁNG 12 NĂM 2020
DANH SÁCH THI SINH TRÚNG TUYỂN: xem tại đây
Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến nhập học và đào tạo sớm nhất

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
510 Trần Thị Ngọc Thúy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/08/1993
******1955820
SĐT: ******5135519
Email: trant * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
21:50 25-01-2022
509 Nguyễn Văn Thi
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 30/01/1982
******1546091
SĐT: ******9017082
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
15:54 24-01-2022
508 Lê Thanh Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/12/1993
******2044209
SĐT: ******2831993
Email: letha * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
09:48 22-01-2022
507 Vi Thị Thanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/12/1989
******9002702
SĐT: ******3440130
Email: vitha * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
13:10 20-01-2022
506 Triệu Văn Hiếu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 09/09/1991
******1001251
SĐT: ******2410991
Email: trieu * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
10:49 20-01-2022
505 Nông Văn Hiệu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/08/1979
******9000927
SĐT: ******1099911
Email: nongh * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
09:23 20-01-2022
504 Vi Văn Phấn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/10/1989
******9008478
SĐT: ******8667579
Email: minhp * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
23:06 19-01-2022
503 Mã Tiến Quân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/04/1988
******0515250
SĐT: ******4761838
Email: maqua * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
21:38 19-01-2022
502 Triệu A Man
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/11/1981
******1000275
SĐT: ******2619235
Email: manth * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
21:32 19-01-2022
501 Lường Văn Tường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 07/12/1985
******5002707
SĐT: ******9563722
Email: db.tuong * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
20:41 19-01-2022
500 Nông Đức Thuận
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/02/1987
******7003651
SĐT: ******2194858
Email: nongd * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
19:48 19-01-2022
499 Nông Văn Hoá
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/06/1992
******2010290
SĐT: ******6831950
Email: hoavq * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
14:57 19-01-2022
498 Hứa Văn Cường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 12/10/1989
******2067868
SĐT: ******6731589
Email: huacu * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
14:56 19-01-2022
497 Hoàng Dạ Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/06/1992
******1681526
SĐT: ******4092418
Email: thaod * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
00:46 19-01-2022
496 Lý Ngọc Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/06/1993
******3004108
SĐT: ******4681682
Email: lyngo * * * @gmail.com
Sư phạm Vật lý
13:11 17-01-2022
495 Hoàng Thị Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/07/1990
******0006349
SĐT: ******9338007
Email: mai08 * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
19:36 11-01-2022
494 Hoàng Thị Thu Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/11/1986
******6007127
SĐT: ******2303529
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
08:42 11-01-2022
493 Nguyễn Thị Lượng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/12/1993
******1649465
SĐT: ******6896396
Email: luong * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
15:32 10-01-2022
492 Nguyễn Thị Xuân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/12/1989
******9008474
SĐT: ******4549633
Email: xuand * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
07:04 10-01-2022
491 Nguyễn Thị Bình
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/05/1975
******5001435
SĐT: ******8354849
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
14:31 09-01-2022
490 Nguyễn Thị Ly
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/08/1974
******4001817
SĐT: ******7662836
Email: lyly0 * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
10:56 09-01-2022
489 Nông Thị Lan Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/03/1994
******4002901
SĐT: ******7812529
Email: nongp * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
17:22 08-01-2022
488 Bùi Cẩm Nhung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/02/1999
******1926142
SĐT: ******9728018
Email: bcnhu * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
12:30 08-01-2022
487 Nguyễn Phúc Toàn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/01/1993
******1644418
SĐT: ******2183911
Email: phuct * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
18:50 06-01-2022
486 Đỗ Thị Mai Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/05/1991
******1018855
SĐT: ******6059175
Email: dothi * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
18:25 06-01-2022
485 Nguyễn Văn Hạnh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/02/1986
******6000626
SĐT: ******5300198
Email: hanh.nv86@gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
17:13 04-01-2022
484 Nông Thị Nhẫn
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/09/1998
******1036566
SĐT: ******4863131
Email: nongn * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
15:05 04-01-2022
483 Đỗ Thị Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/01/1974
******4009533
SĐT: ******7565235
Email: thao.bevan * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
17:26 30-12-2021
482 Đinh Thị Thu Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/12/1989
******9001139
SĐT: ******8299389
Email: dinht * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
15:27 30-12-2021
481 Bùi Thị Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/01/1987
******0849380
SĐT: ******2201929
Email: thcs.nd.bthuo * * * @dongtrieu.edu.vn
Sư phạm Ngữ văn
20:57 28-12-2021
Tổng số phiếu: 509