0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ thầy Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VB2 VLVH THÁNG 12 NĂM 2020
DANH SÁCH THI SINH TRÚNG TUYỂN: xem tại đây
Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến nhập học và đào tạo sớm nhất

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
186 Tạ Thị Hảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/04/1995
******1728846
SĐT: ******6212839
Email: haott * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
22:05 17-06-2021
185 Nguyễn Thị Thoan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/01/1992
******5544487
SĐT: ******6365624
Email: thoan * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
21:30 16-06-2021
184 Hoàng Thị Giao Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/07/1993
******0980171
SĐT: ******9521078
Email: giaol * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
20:56 16-06-2021
183 Nguyễn Thanh Dung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/10/1977
******0756088
SĐT: ******7474425
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
15:12 16-06-2021
182 Đặng Thị Chuyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/10/1994
******0992427
SĐT: ******7824875
Email: becun * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
14:14 16-06-2021
181 Nhâm Thị Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/11/1976
******0761670
SĐT: ******4563835
Email: nhamp * * * @gmail.com
Sư phạm Lịch sử
16:12 15-06-2021
180 Nguyễn Mạnh Hà
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/02/2001
******1355588
SĐT: ******5818198
Email: manhh * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
13:06 15-06-2021
179 Trần Thị Thanh Thư
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/08/1994
******2146748
SĐT: ******5502301
Email: thanh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:20 14-06-2021
178 Nguyễn Thị Lý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/09/1990
******3038776
SĐT: ******2001760
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
12:17 14-06-2021
177 Hoàng Thị Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/02/1991
******0510393
SĐT: ******9289811
Email: luong * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
08:39 14-06-2021
176 Lương Thị Loan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/05/1991
******0569504
SĐT: ******4724575
Email: luong * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
08:36 14-06-2021
175 Hoàng Thị Tiệp
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/11/1987
******1035699
SĐT: ******5557987
Email: nghes * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
22:39 11-06-2021
174 Chu Văn Quyết
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/06/1993
******5175047
SĐT: ******7640280
Email: chuqu * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
12:14 11-06-2021
173 La Bích Lành
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/10/1994
******2237499
SĐT: ******9139228
Email: labic * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
14:47 10-06-2021
172 Phạm Thanh Trà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/12/1996
******3272090
SĐT: ******7567623
Email: traph * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
22:20 09-06-2021
171 Hoàng Dim
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/08/1989
******3218850
SĐT: ******3562984
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
08:06 09-06-2021
170 Nguyễn Thị Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/02/1990
******8355679
SĐT: ******5579510
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
14:49 08-06-2021
169 Vũ Khắc Ân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/05/1985
******5242205
SĐT: ******4908875
Email: khaca * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
12:03 08-06-2021
168 Chu Thị Mai Ly
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/10/2001
******8002605
SĐT: ******6502373
Email: maily * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
15:37 07-06-2021
167 Lương Thị Phượng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/08/1970
******0615970
SĐT: ******903 008
Email: man.phuon * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
12:19 05-06-2021
166 Hà Thu Huệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/12/1993
******2164473
SĐT: ******3127128
Email: hathu * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
05:47 05-06-2021
165 Trần Thị Điệp
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/05/1990
******1670754
SĐT: ******8313873
Email: trand * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
11:58 04-06-2021
164 Phạm Thị Kiều Oanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/02/1995
******5830167
SĐT: ******2951713
Email: kieuo * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
11:37 04-06-2021
163 Tạ Thị Hường
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/12/1990
******3447671
SĐT: ******8816707
Email: tathi * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
09:43 04-06-2021
162 Trịnh Thị Huyền Chang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/07/1994
******1696243
SĐT: ******2412181
Email: huyen * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
13:49 03-06-2021
161 Mạc Thị Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/07/1993
******5043226
SĐT: ******7851513
Email: macth * * * @gmail.com
Sư phạm Vật lý
09:52 03-06-2021
160 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/03/1976
******0713684
SĐT: ******5716169
Email: nhung * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
09:38 03-06-2021
159 Lý Thị Điệp
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/12/1996
******2275070
SĐT: ******4850969
Email: lythi * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
22:08 01-06-2021
158 Ngọ Thị Hà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/06/1978
******0660625
SĐT: ******9396788
Email: ngoha * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
21:12 01-06-2021
157 Hà Thị Thanh Hà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/02/1976
******0568891
SĐT: ******4259664
Email: thanh * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
14:22 01-06-2021
Tổng số phiếu: 186