0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ đ/c Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2 (đối tượng VB1 tốt nghiệp khối ngành sư phạm)

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến xét tuyển VLVH 2022
Hồ sơ yêu cầu theo mẫu phiếu đăng ký (tải tại đây), mẫu Sơ yếu lý lịch (tải tại đây)

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
787 Nguyễn Trần Nhị Hà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/01/1976
******0536374
SĐT: ******7861148
Email: nhiha * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
21:12 29-08-2022
786 Nguyễn Thị Đào
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/02/1998
******8008730
SĐT: ******7883793
Email: coico * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
17:03 29-08-2022
785 Bùi Thị Tuyết
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/05/1994
******1755460
SĐT: ******8573120
Email: tuyet * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:18 29-08-2022
784 Tô Thị Ngân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/10/1989
******1666144
SĐT: ******3781618
Email: tothi * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
08:45 29-08-2022
783 Nguyễn Thị Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/01/1995
******5032090
SĐT: ******7233290
Email: Nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
22:05 28-08-2022
782 Phạm Thị Hồi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/10/1972
******3164202
SĐT: ******7835117
Email: tanhh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
17:51 28-08-2022
781 Lê Thị Mai Ngân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/02/1998
******8000311
SĐT: ******6518058
Email: lemai * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
17:49 28-08-2022
780 Mạc Thị Kim Chi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/12/1992
******0678269
SĐT: ******3990934
Email: kimch * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
11:58 28-08-2022
779 Đỗ Thị Minh Dung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/06/1994
******4011853
SĐT: ******4239072
Email: minhd * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
08:48 28-08-2022
778 Nguyễn Thị Đào
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/04/1997
******7008801
SĐT: ******8213452
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
17:09 27-08-2022
777 Hoàng Thị Nhi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/04/1992
******2000768
SĐT: ******9155374
Email: phucn * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
17:00 27-08-2022
776 Nguyễn Linh Chi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/05/1977
******7008799
SĐT: ******3531991
Email: ching * * * @yahoo.com
Giáo dục Tiểu học
16:28 27-08-2022
775 Triệu Thị Tâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/10/1988
******8007671
SĐT: ******4699802
Email: trieu * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
11:21 27-08-2022
774 Tạ Quang Chính
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/07/1996
******6004145
SĐT: ******6899019
Email: chinh * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
08:44 27-08-2022
773 Lê Thị Thắm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/12/1992
******2914230
SĐT: ******9152816
Email: tham1 * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
17:47 26-08-2022
772 Đặng Thị Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/10/1995
******5042424
SĐT: ******2053583
Email: dangn * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
17:27 26-08-2022
771 Hoàng Thị Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/09/1997
******7014202
SĐT: ******7353747
Email: phuth * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:51 26-08-2022
770 Phạm Thị Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/01/1994
******4010120
SĐT: ******2211894
Email: phamn * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:49 26-08-2022
769 Lăng Thị Phượng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/10/1996
******5069488
SĐT: ******5759569
Email: langt * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
16:09 26-08-2022
768 Dương Thị Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/03/1992
******2006585
SĐT: ******5006423
Email: duong * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
13:24 26-08-2022
767 Đặng Thái Hà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/02/1998
******8006581
SĐT: ******9525050
Email: thaih * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
23:10 25-08-2022
766 Hoàng Hoài Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/09/1998
******8000160
SĐT: ******9031257
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Khoa học tự nhiên
23:05 25-08-2022
765 Nguyễn Thị Thanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/12/1994
******4016360
SĐT: ******9889169
Email: thanh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:22 25-08-2022
764 Nguyễn Thị Nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/10/1992
******2010778
SĐT: ******3585367
Email: minhn * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:52 25-08-2022
763 Nguyễn Diệu Ngân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/11/1992
******2001411
SĐT: ******7121192
Email: dieun * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
08:58 25-08-2022
762 Nguyễn Thị Điệp
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/09/1988
******1008467
SĐT: ******3928638
Email: diep1 * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
06:58 25-08-2022
761 Đinh Thị Dung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/04/1991
******1001639
SĐT: ******8885620
Email: dinhd * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
06:10 25-08-2022
760 Nguyễn Thị Thanh Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/08/1992
******1706656
SĐT: ******5733330
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Lịch sử
00:19 25-08-2022
759 Phan Thị Phương Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/12/1995
******2239462
SĐT: ******9350316
Email: phanp * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
23:35 24-08-2022
758 Lục Thị Cúc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/10/1984
******4008614
SĐT: ******5928181
Email: lucth * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
21:51 24-08-2022
Tổng số phiếu: 938