0919302798 - 0982116208

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

BỘ PHẬN TUYỂN SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 20 Lương Ngọc Quyến - TP. Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0961692468 - 0982116208

Email: phongdaotao@dhsptn.edu.vn

Website: http://tuyensinh.dhsptn.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinh.dhsptn.edu.vn


Bạn có thể gửi tin nhắn cho chúng tôi: