0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ đ/c Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2 (đối tượng VB1 tốt nghiệp khối ngành sư phạm)

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến xét tuyển VLVH 2022
Hồ sơ yêu cầu theo mẫu phiếu đăng ký (tải tại đây), mẫu Sơ yếu lý lịch (tải tại đây)

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
228 Dương Thị Thanh Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/01/1976
******0765776
SĐT: ******9527732
Email: duong * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
16:29 02-07-2021
227 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/11/1993
******5454897
SĐT: ******4243694
Email: quynh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:41 02-07-2021
226 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/11/1993
******3454897
SĐT: ******4243694
Email: quynh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:40 02-07-2021
225 Lường Thị Hoài
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/09/1990
******1550685
SĐT: ******9097713
Email: luong * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
07:54 02-07-2021
224 Nguyễn Thị Lan Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/01/1977
******0690098
SĐT: ******8414392
Email: huong * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
11:50 01-07-2021
223 Lường Thị Bích Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/05/2001
******1131199
SĐT: ******4641374
Email: luong * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
11:14 30-06-2021
222 Chu Thị Mai Ly
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/10/1984
******1002605
SĐT: ******6502373
Email: maily * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
21:19 29-06-2021
221 Nguyễn Thị Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/03/1996
******5612984
SĐT: ******8569279
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:47 29-06-2021
220 Hoàng Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/03/1990
******1555406
SĐT: ******8295855
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
20:21 29-06-2021
219 Đỗ Thị Thanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/02/1987
******2407640
SĐT: ******3877387
Email: dothi * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:18 29-06-2021
218 Mùng Thị Hiên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/09/1992
******5180889
SĐT: ******6672938
Email: cucho * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
12:13 29-06-2021
217 Vũ Ngọc Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/09/1997
******9187472
SĐT: ******9434357
Email: maime * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:16 28-06-2021
216 Lương Minh Hiếu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/10/1997
******1759300
SĐT: ******1043222
Email: minhh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:11 28-06-2021
215 Bế Thị Nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/10/1989
******1967296
SĐT: ******8221863
Email: bethi * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
09:34 28-06-2021
214 Nguyễn Thị Hạnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/10/1988
******1557277
SĐT: ******4725383
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
15:05 27-06-2021
213 Nguyễn Thị Hường
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/10/1997
******2275269
SĐT: ******6606717
Email: sales * * * @gmai.com
Sư phạm Tiếng Anh
15:34 25-06-2021
212 Trần Thị Ngọc Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/02/1997
******1864666
SĐT: ******1764226
Email: trann * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
11:25 25-06-2021
211 Nguyễn Thị Hải Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/06/1997
******7002797
SĐT: ******9159513
Email: yenxo * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
09:00 25-06-2021
210 Dương Thị Hồng Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/10/1997
******1927719
SĐT: ******7730190
Email: hongy * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
22:09 24-06-2021
209 Đặng Hà Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/06/1997
******1929178
SĐT: ******1592197
Email: dangt * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
22:07 24-06-2021
208 Dương Thị Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/10/1997
******1730897
SĐT: ******5706415
Email: dhang * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
21:09 24-06-2021
207 Lềm Thị Văn
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/06/2000
******1072481
SĐT: ******3073480
Email: lemth * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
19:26 24-06-2021
206 Ngô Thu Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/09/1997
******2157669
SĐT: ******5380195
Email: Ngoth * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
17:27 24-06-2021
205 Hoàng Văn Mai
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 24/11/2000
******1041390
SĐT: ******7465925
Email: nhatm * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
17:13 24-06-2021
204 Nguyễn Thị Linh.
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/12/1997
******2149560
SĐT: ******5951980
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
17:03 24-06-2021
203 Vì Văn Nam
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/02/2000
******1037884
SĐT: ******7462227
Email: Vivan * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
11:24 24-06-2021
202 Hà Lệ Chuyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/12/2000
******1077820
SĐT: ******9228750
Email: Halec * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
10:21 24-06-2021
201 Hà Tuyết Ngân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/11/2000
******1077905
SĐT: ******9061496
Email: hanga * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
10:10 24-06-2021
200 Nguyễn Việt Hùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/09/2001
******0744201
SĐT: ******6177006
Email: hungh * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
09:36 24-06-2021
199 Lại Thị Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/01/1978
******0347910
SĐT: ******6177006
Email: hungh * * * @gmail.com
Giáo dục Chính trị
09:25 24-06-2021
Tổng số phiếu: 950