0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ đ/c Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2 (đối tượng VB1 tốt nghiệp khối ngành sư phạm)

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến xét tuyển VLVH 2022
Hồ sơ yêu cầu theo mẫu phiếu đăng ký (tải tại đây), mẫu Sơ yếu lý lịch (tải tại đây)

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
195 Trần Thanh Tùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/08/1995
******5010535
SĐT: ******9219080
Email: tungt * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
12:09 22-06-2021
194 Lương Thị Duyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/07/2000
******1946745
SĐT: ******1312047
Email: duyen * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
21:20 20-06-2021
193 Lưu Thị Nhài
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/07/2001
******0744837
SĐT: ******7737393
Email: luunh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
18:10 19-06-2021
192 Phan Thị Lương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/01/1984
******0959060
SĐT: ******4093226
Email: vodan * * * @gmail.com
Sư phạm Vật lý
16:27 18-06-2021
191 Hoàng Minh Công
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/01/1979
******2007088
SĐT: ******5322545
Email: thcsx * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
15:53 18-06-2021
190 Nông Thị Vui
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/09/1995
******2266918
SĐT: ******5484050
Email: nongt * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
15:35 18-06-2021
189 Hứa Thị Tuyết
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/07/1990
******2804725
SĐT: ******2804725
Email: huatu * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
15:31 18-06-2021
188 Hoàng Thị Thu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/10/1995
******5770020
SĐT: ******4587255
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
10:15 18-06-2021
187 Nguyễn Dương Hiếu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/12/1996
******1066457
SĐT: ******9095348
Email: ndhie * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
09:26 18-06-2021
186 Tạ Thị Hảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/04/1995
******1728846
SĐT: ******6212839
Email: haott * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
22:05 17-06-2021
185 Nguyễn Thị Thoan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/01/1992
******5544487
SĐT: ******6365624
Email: thoan * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
21:30 16-06-2021
184 Hoàng Thị Giao Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/07/1993
******0980171
SĐT: ******9521078
Email: giaol * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
20:56 16-06-2021
183 Nguyễn Thanh Dung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/10/1977
******0756088
SĐT: ******7474425
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
15:12 16-06-2021
182 Đặng Thị Chuyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/10/1994
******0992427
SĐT: ******7824875
Email: becun * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
14:14 16-06-2021
181 Nhâm Thị Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/11/1976
******0761670
SĐT: ******4563835
Email: nhamp * * * @gmail.com
Sư phạm Lịch sử
16:12 15-06-2021
180 Nguyễn Mạnh Hà
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 06/02/2001
******1355588
SĐT: ******5818198
Email: manhh * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
13:06 15-06-2021
179 Trần Thị Thanh Thư
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/08/1994
******2146748
SĐT: ******5502301
Email: thanh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:20 14-06-2021
178 Nguyễn Thị Lý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/09/1990
******3038776
SĐT: ******2001760
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
12:17 14-06-2021
177 Hoàng Thị Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/02/1991
******0510393
SĐT: ******9289811
Email: luong * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
08:39 14-06-2021
176 Lương Thị Loan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/05/1991
******0569504
SĐT: ******4724575
Email: luong * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
08:36 14-06-2021
175 Hoàng Thị Tiệp
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/11/1987
******1035699
SĐT: ******5557987
Email: nghes * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
22:39 11-06-2021
174 Chu Văn Quyết
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/06/1993
******5175047
SĐT: ******7640280
Email: chuqu * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
12:14 11-06-2021
173 La Bích Lành
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/10/1994
******2237499
SĐT: ******9139228
Email: labic * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
14:47 10-06-2021
172 Phạm Thanh Trà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/12/1996
******3272090
SĐT: ******7567623
Email: traph * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
22:20 09-06-2021
171 Hoàng Dim
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/08/1989
******3218850
SĐT: ******3562984
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
08:06 09-06-2021
170 Nguyễn Thị Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/02/1990
******8355679
SĐT: ******5579510
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
14:49 08-06-2021
169 Vũ Khắc Ân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/05/1985
******5242205
SĐT: ******4908875
Email: khaca * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
12:03 08-06-2021
168 Chu Thị Mai Ly
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/10/2001
******8002605
SĐT: ******6502373
Email: maily * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
15:37 07-06-2021
167 Lương Thị Phượng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/08/1970
******0615970
SĐT: ******903 008
Email: man.phuon * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
12:19 05-06-2021
166 Hà Thu Huệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/12/1993
******2164473
SĐT: ******3127128
Email: hathu * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
05:47 05-06-2021
Tổng số phiếu: 917