0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ thầy Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VB2 VLVH THÁNG 12 NĂM 2020
DANH SÁCH THI SINH TRÚNG TUYỂN: xem tại đây
Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến nhập học và đào tạo sớm nhất

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
36 Nguyễn Thị Hiệu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/03/1979
******0760451
SĐT: ******7793228
Email: hieud * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
13:51 24-09-2019
35 Nông Thị Luyến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/07/1994
******1645315
SĐT: ******7515565
Email: nongt * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
12:23 24-09-2019
34 Nông Thị Vân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/08/1994
******1645411
SĐT: ******4512283
Email: vanva * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
12:07 24-09-2019
33 Lương Thị Duyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/05/1992
******1838212
SĐT: ******9007440
Email: ngoch * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
05:10 24-09-2019
32 Hoàng Thị Minh Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/11/1983
******5113588
SĐT: ******4867299
Email: minhp * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
23:30 23-09-2019
31 Trần Thúy Lan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/05/1997
******1864838
SĐT: ******9942158
Email: tranl * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
21:42 23-09-2019
30 Hồ Thị Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/07/1988
******0961148
SĐT: ******2528626
Email: nganh * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
15:53 23-09-2019
29 Nguyễn Thị Tuyến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/09/1972
******1676059
SĐT: ******9024450
Email: tuyen * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
11:03 23-09-2019
28 Trần Việt Cường
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/06/1987
******1924795
SĐT: ******8788589
Email: thedu * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
07:42 23-09-2019
27 Nông Thị Thụy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/06/1992
******1643640
SĐT: ******3009094
Email: nongt * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
21:01 22-09-2019
26 Vũ Thị Uyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/02/1977
******0746335
SĐT: ******6408812
Email: uyen1 * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
10:36 22-09-2019
25 Nguyễn Thị Khuyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/11/1982
******1425870
SĐT: ******9355878
Email: hongt * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
10:30 22-09-2019
24 Trung Thị Bình
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/07/2001
******1932171
SĐT: ******6505735
Email: cm.thcsb * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
10:17 22-09-2019
23 Trần Thị Cúc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/07/1991
******3166345
SĐT: ******8948139
Email: ttc.conga * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
07:56 22-09-2019
22 Hoàng Thị Lệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/03/2001
******0544576
SĐT: ******4881055
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
10:13 21-09-2019
21 Hoàng Thị Thanh Tâm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/06/1992
******1901080
SĐT: ******3262388
Email: hoang * * * @hus.edu.vn
Giáo dục Mầm non
09:21 21-09-2019
20 Nguyễn Thị Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/03/1989
******5093332
SĐT: ******2803226
Email: thuy8 * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
08:20 21-09-2019
19 Hoàng Văn Độ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 16/11/1989
******1635507
SĐT: ******7077322
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
08:16 21-09-2019
18 Đinh Quang Đề
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 02/04/1992
******1838012
SĐT: ******4594081
Email: dinhq * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
15:38 20-09-2019
17 Trần Hồng Thanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/01/1987
******1504544
SĐT: ******3580778
Email: Hongt * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
15:35 20-09-2019
16 Nông Thị Loan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/02/1974
******0641320
SĐT: ******3001041
Email: loanp * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
15:26 20-09-2019
15 Phạm Thị Hiếu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/02/1979
******0764695
SĐT: ******6777099
Email: hieut * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
15:23 20-09-2019
14 Nguyễn Thị Huyền Ly
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/09/1989
******1579929
SĐT: ******7334837
Email: lyngu * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:40 20-09-2019
13 Ma Khánh Linh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/05/1984
******1956919
SĐT: ******1038743
Email: makha * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
09:45 20-09-2019
12 Nguyễn Thị Nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/04/1986
******1082783
SĐT: ******6226113
Email: anhng * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
09:38 20-09-2019
11 Lương Thị Thu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/05/1992
******1895309
SĐT: ******8779931
Email: luong * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
09:30 20-09-2019
10 Dương Văn Kiên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/03/1986
******5061291
SĐT: ******2803288
Email: duong * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
21:24 19-09-2019
9 Lường Thị Dương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/10/2001
******1577247
SĐT: ******5596316
Email: duong * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
19:54 18-09-2019
8 Nguyễn Tuấn Tùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/10/1990
******1662192
SĐT: ******9806000
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
16:12 18-09-2019
7 Nguyễn Thu Quỳnh Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/12/1994
******1850490
SĐT: ******7421120
Email: quynh * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
15:10 18-09-2019
Tổng số phiếu: 786