0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ đ/c Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2 (đối tượng VB1 tốt nghiệp khối ngành sư phạm)

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến xét tuyển VLVH 2022
Hồ sơ yêu cầu theo mẫu phiếu đăng ký (tải tại đây), mẫu Sơ yếu lý lịch (tải tại đây)

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
355 Hứa Thị Dung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/03/1996
******2311441
SĐT: ******2035174
Email: huath * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
20:50 14-08-2021
354 Hứa Thị Nhân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/05/1997
******2313110
SĐT: ******2841610
Email: nhanh * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
20:49 14-08-2021
353 Nguyễn Thị Thơm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/07/1998
******8001374
SĐT: ******9969765
Email: thomn * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
10:16 14-08-2021
352 Hoàng Thị Yến Thoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/01/1995
******2105397
SĐT: ******8528555
Email: hoang * * * @gmail.con
Giáo dục Tiểu học
15:00 13-08-2021
351 Ngô Thị Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/06/1998
******8001138
SĐT: ******4840253
Email: ngohi * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:19 12-08-2021
350 Nguyễn Nhật Đại
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 10/04/1974
******4003791
SĐT: ******2086358
Email: Nguye * * * @vinhphuc.edu.vn
Giáo dục Thể chất
06:29 12-08-2021
349 Nguyễn Thị Diễm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/03/1997
******2278648
SĐT: ******9551173
Email: diemc * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
22:01 11-08-2021
348 Hoàng Thị Tuyết
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/09/1987
******1759380
SĐT: ******4677968
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
20:13 11-08-2021
347 Đỗ Thu Thảo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/10/1997
******2217434
SĐT: ******2385813
Email: Dthao * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
18:05 11-08-2021
346 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/06/1994
******1660474
SĐT: ******2627971
Email: ngoca * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
14:42 11-08-2021
345 Trần Thị Lý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/09/1997
******2254981
SĐT: ******1392295
Email: trant * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
11:03 11-08-2021
344 Cháng Văn Phương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 08/06/1993
******3000338
SĐT: ******5555393
Email: chang * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
08:51 11-08-2021
343 Lương Ánh Tuyết
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/07/1982
******0986787
SĐT: ******6730226
Email: tuyet * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
13:05 09-08-2021
342 Lô Kiều Vân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/05/1977
******0962754
SĐT: ******5984660
Email: lokie * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
12:35 08-08-2021
341 Đậu Trường Huân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/05/1977
******7000173
SĐT: ******1363000
Email: truon * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
12:20 08-08-2021
340 Bùi Kiến Khoa
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/07/1985
******5000504
SĐT: ******9099097
Email: kienk * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
00:37 08-08-2021
339 Mùi Thị Hoàng Hà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/12/1987
******0506887
SĐT: ******2910300
Email: mui.thi.hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
17:06 07-08-2021
338 Nông Thị Vui
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/09/1995
******5001652
SĐT: ******5484050
Email: nongt * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
11:04 07-08-2021
337 Nguyễn Thị Niên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/02/1980
******1469422
SĐT: ******7024618
Email: nienh * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
09:28 07-08-2021
336 Đàm Thị Thanh Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/05/1994
******2197520
SĐT: ******8290594
Email: huong * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
01:44 07-08-2021
335 Tống Thị Bích Đào
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/02/1986
******3466957
SĐT: ******4602046
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
16:10 06-08-2021
334 Nguyễn Thị Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/01/1985
******1600242
SĐT: ******9805811
Email: baoli * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
13:08 06-08-2021
333 Lương Thúy Ngần
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/02/1973
******3000475
SĐT: ******512 619
Email: luong * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
10:59 06-08-2021
332 Nguyễn Thị Minh Huệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/05/1994
******4001049
SĐT: ******9488939
Email: minhh * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
10:18 06-08-2021
331 Trần Thị Loan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/09/1983
******1465368
SĐT: ******7169412
Email: loant * * * @gmail.com
Sư phạm Sinh học
08:56 06-08-2021
330 Giáp Văn Tâm
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 05/07/1981
******1441723
SĐT: ******6579654
Email: Giapt * * * @gmail.Com
Sư phạm Sinh học
21:31 05-08-2021
329 Đặng Thị Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/01/1984
******1547830
SĐT: ******8573314
Email: dangt * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
21:29 05-08-2021
328 Phạm Thị Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/01/1994
******1765417
SĐT: ******6949841
Email: huuba * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:22 05-08-2021
327 Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/12/1980
******1365245
SĐT: ******4858936
Email: ntmng * * * @bacgiang.edu.vn
Sư phạm Sinh học
19:18 05-08-2021
326 Đỗ Thị Huyền Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/10/1997
******2206866
SĐT: ******9317032
Email: dolin * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
14:45 05-08-2021
Tổng số phiếu: 957