0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ đ/c Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2 (đối tượng VB1 tốt nghiệp khối ngành sư phạm)

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến xét tuyển VLVH 2022
Hồ sơ yêu cầu theo mẫu phiếu đăng ký (tải tại đây), mẫu Sơ yếu lý lịch (tải tại đây)

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
295 Trần Thị Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/08/1986
******6004427
SĐT: ******3708776
Email: tranh * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
13:50 02-08-2021
294 Nông Thị Thu Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/09/1983
******1025111
SĐT: ******7553811
Email: nongt * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
12:52 02-08-2021
293 Vũ Thị Minh Hường
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/05/1982
******1057379
SĐT: ******2352310
Email: caohu * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
12:33 02-08-2021
292 Võ Thạch Thu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/11/1986
******2001050
SĐT: ******5999699
Email: votha * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
12:27 02-08-2021
291 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/08/1990
******2308800
SĐT: ******7894403
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
12:17 02-08-2021
290 Lê Thị Ngọc Hân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/10/1981
******0997253
SĐT: ******4825456
Email: lengo * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
12:01 02-08-2021
289 Lãnh Văn Hoàn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/06/1984
******1609768
SĐT: ******4117598
Email: hoanv * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
11:49 02-08-2021
288 Đàm Thu Hiền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/08/1987
******7005068
SĐT: ******4301283
Email: hiena * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
11:11 02-08-2021
287 Lưu Xuân Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/12/1983
******1480664
SĐT: ******5448182
Email: lxdun * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
10:48 02-08-2021
286 Nguyễn Thái Dương
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/03/1983
******0455926
SĐT: ******3693690
Email: 09818 * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
10:44 02-08-2021
285 Phùng Minh Tuấn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/10/1989
******1766009
SĐT: ******5825215
Email: phung * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
10:44 02-08-2021
284 Phạm Thị Lan Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/06/1988
******2020820
SĐT: ******9078280
Email: lanan * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
10:28 02-08-2021
283 Lô Thị Kim Dung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/08/1978
******2111706
SĐT: ******6950358
Email: lodun * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
09:10 02-08-2021
282 Hoàng Thị Thu Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/07/1983
******1481144
SĐT: ******5786891
Email: hoang * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
17:52 01-08-2021
281 Đường Thị Lợi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/11/1983
******1462357
SĐT: ******8476222
Email: duong * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
15:44 01-08-2021
280 Nguyễn Thị Lan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/07/1979
******9002716
SĐT: ******9872829
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
14:07 01-08-2021
279 Hoàng Thị Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/10/1980
******1012130
SĐT: ******4612659
Email: huong * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
12:39 01-08-2021
278 Nguyễn Thị Thuỳ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/10/1982
******2000748
SĐT: ******9771686
Email: kct07 * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
11:41 01-08-2021
277 Trần Thanh Tuấn
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 19/02/1982
******2002743
SĐT: ******8976572
Email: thanh * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
11:27 01-08-2021
276 Hà Thị Ngọc Huế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 03/09/1983
******1042758
SĐT: ******969 866
Email: hathi * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
11:25 01-08-2021
275 Phan Thị Lương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/01/1984
******0956060
SĐT: ******4093226
Email: vodan * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
11:24 01-08-2021
274 Nông Trung Hính
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 20/06/1983
******1067861
SĐT: ******3946421
Email: nongh * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
11:13 01-08-2021
273 Phạm Thị Phượng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/07/1989
******1721812
SĐT: ******6017919
Email: phuon * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
10:39 01-08-2021
272 Nguyễn Thị Thơm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/08/1985
******5003801
SĐT: ******8737257
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Hoá học
09:31 01-08-2021
271 Lê Thị Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 22/10/1992
******5390698
SĐT: ******9766525
Email: lethi * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:46 31-07-2021
270 Nguyễn Thị Bời
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/06/1991
******5174717
SĐT: ******7261347
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Lịch sử
13:30 30-07-2021
269 Nguyễn Thị Tuyết Chinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/10/1994
******2649539
SĐT: ******6987983
Email: hoali * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
08:41 30-07-2021
268 Tôn Thị Loan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/10/1993
******3010230
SĐT: ******5094000
Email: loan.ttl93 * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
23:01 29-07-2021
267 Nguyễn Quốc Tunhf
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/10/1983
******5220165
SĐT: ******5551721
Email: tungt * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
11:01 29-07-2021
266 Lê Thị Quỳnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/12/1997
******2270077
SĐT: ******6271405
Email: lequy * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
10:32 29-07-2021
Tổng số phiếu: 957