0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ đ/c Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2 (đối tượng VB1 tốt nghiệp khối ngành sư phạm)

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến xét tuyển VLVH 2022
Hồ sơ yêu cầu theo mẫu phiếu đăng ký (tải tại đây), mẫu Sơ yếu lý lịch (tải tại đây)

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
265 Hoàng Thị Ngọc Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/08/1991
******3364761
SĐT: ******5906136
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
22:33 28-07-2021
264 Nguyễn Thị Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/10/1999
******9004657
SĐT: ******8309458
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
17:27 28-07-2021
263 Hồ Thị Hường
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/10/1995
******1854388
SĐT: ******9514740
Email: ho.huong * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
15:47 27-07-2021
262 Trần Thị Thu Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/04/1997
******2211080
SĐT: ******7022221
Email: thutr * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
14:37 26-07-2021
261 Phạm Thị Hòa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/02/1976
******5094743
SĐT: ******3096918
Email: hoatr * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
21:22 25-07-2021
260 Trịnh Thị Nhật Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/02/1999
******1091110
SĐT: ******8042135
Email: trinh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
14:00 24-07-2021
259 Lê Thị Hương Giang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/11/1997
******2236207
SĐT: ******5504039
Email: legia * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
10:19 24-07-2021
258 Đinh Như Quỳnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/12/1997
******7492591
SĐT: ******5643756
Email: nhuqu * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:16 23-07-2021
257 Nông Thị Lan Phượng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/04/1991
******5001058
SĐT: ******2162119
Email: Lanph * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
21:36 22-07-2021
256 Hoàng Thị Huệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 20/04/1982
******1587107
SĐT: ******6525006
Email: baoch * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
15:01 22-07-2021
255 Phạm Thị Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/01/1983
******3031381
SĐT: ******2394709
Email: hangp * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:45 22-07-2021
254 Phạm Thị Hải
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/02/1989
******2258942
SĐT: ******2877007
Email: phamh * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
23:31 20-07-2021
253 Lê Thị Hồng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/08/1989
******9005281
SĐT: ******9007855
Email: duong * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
22:26 19-07-2021
252 Nguyễn Thị Huệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/10/1994
******1830872
SĐT: ******6047532
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
14:29 19-07-2021
251 Nguyễn Thị Lệ Thuý
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/07/1987
******1524045
SĐT: ******9360915
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
13:32 19-07-2021
250 Bùi Thị Thiên Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/10/1971
******0589521
SĐT: ******7281071
Email: buith * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
15:31 16-07-2021
249 Dương Hồng Ánh Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/12/1992
******2004200
SĐT: ******2299074
Email: duong * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
12:01 16-07-2021
248 Nguyễn Thị Vân Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/07/1994
******3407560
SĐT: ******2328445
Email: vanan * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
20:37 15-07-2021
247 Nguyễn Thị Lệ Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/04/1972
******0644364
SĐT: ******7520323
Email: hangt * * * @gail.com
Sư phạm Địa lý
16:48 15-07-2021
246 Nguyễn Bồ Quỳnh Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/10/1997
******2005606
SĐT: ******1946961
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
21:55 14-07-2021
245 Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/12/2001
******1872499
SĐT: ******7271397
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
18:32 14-07-2021
244 Nguyễn Mỹ Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/06/1997
******1867348
SĐT: ******9163666
Email: linht * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
09:40 14-07-2021
243 Nguyễn Văn Ngọc
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 21/11/1990
******1656659
SĐT: ******7309119
Email: chuoi * * * @gmail.com.vn
Giáo dục Thể chất
20:47 10-07-2021
242 Đinh Thị Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/10/1991
******1659182
SĐT: ******9138101
Email: dinhn * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
20:28 09-07-2021
241 Bùi Thị Mây
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/06/1990
******1598594
SĐT: ******6299024
Email: dieum * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
18:36 08-07-2021
240 Dương Thị Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/09/1990
******1560495
SĐT: ******8938776
Email: huyen * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
02:39 07-07-2021
239 Nguyễn Thị Thu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/10/2001
******5252339
SĐT: ******8760624
Email: leanh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
22:05 06-07-2021
238 Nông Minh Huế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/10/1998
******5087480
SĐT: ******6638710
Email: nongm * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
22:18 05-07-2021
237 Lã Thị Vinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/01/1996
******2315871
SĐT: ******8639302
Email: vinhl * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
22:10 05-07-2021
236 Nguyễn Thị Thùy Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/07/1999
******5269420
SĐT: ******6244227
Email: nguen * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
21:44 05-07-2021
Tổng số phiếu: 957