0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ đ/c Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2 (đối tượng VB1 tốt nghiệp khối ngành sư phạm)

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến xét tuyển VLVH 2022
Hồ sơ yêu cầu theo mẫu phiếu đăng ký (tải tại đây), mẫu Sơ yếu lý lịch (tải tại đây)

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
239 Nguyễn Thị Thu
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/10/2001
******5252339
SĐT: ******8760624
Email: leanh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
22:05 06-07-2021
238 Nông Minh Huế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/10/1998
******5087480
SĐT: ******6638710
Email: nongm * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
22:18 05-07-2021
237 Lã Thị Vinh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/01/1996
******2315871
SĐT: ******8639302
Email: vinhl * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
22:10 05-07-2021
236 Nguyễn Thị Thùy Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/07/1999
******5269420
SĐT: ******6244227
Email: nguen * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
21:44 05-07-2021
235 Vũ Thị Thương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/01/1991
******1642253
SĐT: ******3175079
Email: vuthu * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
15:58 05-07-2021
234 Đinh Thị Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/10/1988
******1555111
SĐT: ******8000615
Email: phuon * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
15:44 05-07-2021
233 Đặng Thanh Xuyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/06/1985
******1017011
SĐT: ******6164268
Email: dangt * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
16:17 04-07-2021
232 Vi Thị Huệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/05/1986
******2005574
SĐT: ******6799081
Email: vithi * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
15:58 04-07-2021
231 Ngọc Thị Huế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/10/1987
******7001931
SĐT: ******3615926
Email: hueng * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
15:28 04-07-2021
230 Hà Thị Thanh Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/12/1989
******5135005
SĐT: ******5912099
Email: hathu * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
11:35 04-07-2021
229 Nguyễn Thị Thoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/1987
******1752851
SĐT: ******5986512
Email: thoat * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
16:13 03-07-2021
228 Dương Thị Thanh Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/01/1976
******0765776
SĐT: ******9527732
Email: duong * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
16:29 02-07-2021
227 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/11/1993
******5454897
SĐT: ******4243694
Email: quynh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:41 02-07-2021
226 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/11/1993
******3454897
SĐT: ******4243694
Email: quynh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:40 02-07-2021
225 Lường Thị Hoài
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/09/1990
******1550685
SĐT: ******9097713
Email: luong * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
07:54 02-07-2021
224 Nguyễn Thị Lan Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/01/1977
******0690098
SĐT: ******8414392
Email: huong * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
11:50 01-07-2021
223 Lường Thị Bích Ngọc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/05/2001
******1131199
SĐT: ******4641374
Email: luong * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
11:14 30-06-2021
222 Chu Thị Mai Ly
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/10/1984
******1002605
SĐT: ******6502373
Email: maily * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
21:19 29-06-2021
221 Nguyễn Thị Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/03/1996
******5612984
SĐT: ******8569279
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:47 29-06-2021
220 Hoàng Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/03/1990
******1555406
SĐT: ******8295855
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
20:21 29-06-2021
219 Đỗ Thị Thanh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/02/1987
******2407640
SĐT: ******3877387
Email: dothi * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:18 29-06-2021
218 Mùng Thị Hiên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/09/1992
******5180889
SĐT: ******6672938
Email: cucho * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
12:13 29-06-2021
217 Vũ Ngọc Mai
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/09/1997
******9187472
SĐT: ******9434357
Email: maime * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:16 28-06-2021
216 Lương Minh Hiếu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/10/1997
******1759300
SĐT: ******1043222
Email: minhh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:11 28-06-2021
215 Bế Thị Nguyệt
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/10/1989
******1967296
SĐT: ******8221863
Email: bethi * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
09:34 28-06-2021
214 Nguyễn Thị Hạnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/10/1988
******1557277
SĐT: ******4725383
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
15:05 27-06-2021
213 Nguyễn Thị Hường
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/10/1997
******2275269
SĐT: ******6606717
Email: sales * * * @gmai.com
Sư phạm Tiếng Anh
15:34 25-06-2021
212 Trần Thị Ngọc Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/02/1997
******1864666
SĐT: ******1764226
Email: trann * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
11:25 25-06-2021
211 Nguyễn Thị Hải Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/06/1997
******7002797
SĐT: ******9159513
Email: yenxo * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
09:00 25-06-2021
210 Dương Thị Hồng Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 29/10/1997
******1927719
SĐT: ******7730190
Email: hongy * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
22:09 24-06-2021
Tổng số phiếu: 931