0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ đ/c Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2 (đối tượng VB1 tốt nghiệp khối ngành sư phạm)

Sau khi nhận đủ hồ sơ, Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến xét tuyển VLVH 2022
Hồ sơ yêu cầu theo mẫu phiếu đăng ký (tải tại đây), mẫu Sơ yếu lý lịch (tải tại đây)

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
1066 Nguyễn Đình Đô
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 13/02/1977
******7017200
SĐT: ******8287929
Email: dinhd * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
08:54 15-11-2023
1065 Tống Minh Hùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 26/10/1976
******6013266
SĐT: ******3684324
Email: tongh * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
05:57 14-11-2023
1064 Vũ Thành Trung
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/04/1977
******7014752
SĐT: ****** 78 777
Email: vutha * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:40 12-11-2023
1063 Nguyễn Thị Liên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/09/1993
******3001411
SĐT: ******2042520
Email: tieut * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
00:33 11-11-2023
1062 Vũ Văn Linh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 17/09/1990
******0005396
SĐT: ******3328222
Email: vulin * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
17:52 10-11-2023
1061 Nông Thị Nhung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/11/1991
******9000979
SĐT: ******9536390
Email: nhung * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
08:27 07-11-2023
1060 Phạm Thị Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/08/1988
******8006691
SĐT: ******7617333
Email: phamy * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
08:06 07-11-2023
1059 Đặng Văn Hùnh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/10/1998
******8009342
SĐT: ******4331623
Email: dangv * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
10:31 03-11-2023
1058 Phạm Thị Mai Liên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 11/04/1987
******7016764
SĐT: ******7528390
Email: phamv * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
20:51 02-11-2023
1057 Triệu Thị Lan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/02/1989
******9010905
SĐT: ******5269871
Email: ttlan * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
12:37 02-11-2023
1056 Nguyễn Thu Hồng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 14/09/1987
******0507233
SĐT: ******6644735
Email: tieuh * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
08:40 29-10-2023
1055 Bùi Thị Tuyết
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/05/1994
******1655460
SĐT: ******8573120
Email: tuyet * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:17 27-10-2023
1054 Nguyễn Thị Lương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/03/1989
******9011843
SĐT: ******6375245
Email: luong * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:41 23-10-2023
1053 Trần Thị Thanh Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/07/1996
******6006759
SĐT: ******8081232
Email: Thanh * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
21:19 14-10-2023
1052 Nguyễn Trung Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/11/1980
******0003678
SĐT: ******7164333
Email: ntthu * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
20:06 11-10-2023
1051 Triệu Tiệp Như
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/06/1996
******2184907
SĐT: ******5509677
Email: tiepn * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
14:50 10-10-2023
1050 Lã Ngọc Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 13/01/1998
******8002796
SĐT: ******6505994
Email: linhn * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
14:11 08-10-2023
1049 Nguyễn Thị Quế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/11/1988
******8008794
SĐT: ******3658988
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
22:31 07-10-2023
1048 Nguyễn Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/07/1993
******5200656
SĐT: ******5529568
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
12:26 06-10-2023
1047 Nguyễn Mai Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/04/1993
******3023963
SĐT: ******8190493
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Tiếng Anh
14:22 03-10-2023
1046 Dương Mỹ Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/07/1993
******3007236
SĐT: ******8599761
Email: duong * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
22:30 02-10-2023
1045 Đoàn Thị Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/04/2001
******2339550
SĐT: ******9588254
Email: phuon * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
16:07 01-10-2023
1044 Bàng Thị Xuân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/04/2001
******5000811
SĐT: ******6594382
Email: bangt * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
10:31 01-10-2023
1043 Lương Văn Hiếu
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 27/05/1990
******0012279
SĐT: ******8322888
Email: luong * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
08:56 28-09-2023
1042 Lộc Như Quỳnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/10/1992
******2001817
SĐT: ******2311689
Email: sxtmh * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
09:46 27-09-2023
1041 Lưu Thị Liền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 18/04/1989
******9002409
SĐT: ******8362574
Email: luuli * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
07:30 19-09-2023
1040 Lưu Thị Huế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/06/1989
******9009355
SĐT: ******8362542
Email: luuhu * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
20:58 18-09-2023
1039 Nguyễn Thị Hồng Hòa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/04/1993
******3009849
SĐT: ******8209012
Email: hongh * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:30 17-09-2023
1038 Nguyễn Thị Hồng Hòa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/04/1993
******5227143
SĐT: ******8209012
Email: hongh * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
14:24 17-09-2023
1037 Lâm Văn Mạnh
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 03/08/1995
******5006121
SĐT: ******9155713
Email: manhl * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
20:06 15-09-2023
Tổng số phiếu: 917