0919302798 - 0982116208

Mỗi thí sinh chỉ đăng ký dự thi 1 lần, nếu đăng ký có sai sót hoặc cần thay đổi thông tin, vui lòng liên hệ thầy Thắng, SĐT 0961.692.468 để chỉnh sửa

Trường Đại học Sư phạm thông báo tuyển sinh đại học liên thông vừa làm vừa học
- Đối tượng tuyển sinh: Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm, Văn bằng 2

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG, VB2 VLVH THÁNG 12 NĂM 2020
DANH SÁCH THI SINH TRÚNG TUYỂN: xem tại đây
Nhà trường sẽ thông báo lịch dự kiến nhập học và đào tạo sớm nhất

Danh sách thí sinh đã đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến

#ID Họ và tên CMTND Liên lạc Ngành đăng ký Ngày giờ
792 Phạm Văn Thành
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/11/1983
******2321921
SĐT: ******6161183
Email: anhth * * * @gmail.com
Giáo dục Thể chất
14:47 03-03-2021
791 Nguyễn Quốc Tùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/10/1983
******0917094
SĐT: ******5551721
Email: tungt * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
07:12 03-03-2021
790 Bùi Thị Bích Hạnh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 31/07/1981
******5273758
SĐT: ******6432268
Email: trang * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
18:19 01-03-2021
789 Nguyễn Thanh Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/08/1991
******1699938
SĐT: ******2522212
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
11:18 01-03-2021
788 Đinh Thị Thanh Hoà
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 05/09/1996
******6001036
SĐT: ******9122368
Email: hoadi * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
10:38 01-03-2021
787 Phan Thị Quế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/12/2001
******5004289
SĐT: ******5311128
Email: phanq * * * @gail.com
Giáo dục Thể chất
23:16 27-02-2021
786 Hoàng Thị Vân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/06/1990
******1507241
SĐT: ******2765132
Email: miumi * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
07:45 27-02-2021
785 Hoàng Xuân Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 07/04/1985
******1009833
SĐT: ******6042109
Email: hxh.khang * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
21:43 25-02-2021
784 Nguyễn Thị Mơ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/04/2001
******5762749
SĐT: ******1681421
Email: nguye * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
14:43 25-02-2021
783 Nguyễn Hà Tuyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/01/1994
******3271262
SĐT: ******9600991
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
07:46 25-02-2021
782 Nguyễn Thị Vân Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/02/1993
******1844435
SĐT: ******5996930
Email: vanan * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
06:30 24-02-2021
781 Nguyễn Thị Hải Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/12/1994
******2171100
SĐT: ******4288045
Email: nguye * * * @hus.edu.vn
Giáo dục Tiểu học
12:23 23-02-2021
780 Nguyễn Thị Hồng Nhung
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 09/03/1976
******0713684
SĐT: ******5716169
Email: nhung * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
20:52 22-02-2021
779 Nguyễn Văn Khởi
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/02/1997
******5722408
SĐT: ******7214591
Email: khoin * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
12:56 17-02-2021
778 Nghiêm Bích Huệ
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/12/1996
******1718248
SĐT: ******7170196
Email: bichh * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
12:23 14-02-2021
777 Nguyễn Thị Niềm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/04/1989
******5178621
SĐT: ******2232751
Email: niemb * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
09:26 08-02-2021
776 Chu Văn Hưng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 23/12/1990
******5113120
SĐT: ******5716584
Email: lamng * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
16:30 26-01-2021
775 Nguyễn Thị Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/12/1994
******7311022
SĐT: ******4650785
Email: Linhm * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
20:45 25-01-2021
774 Triệu Xuân Hùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 01/01/1998
******5248727
SĐT: ******5928381
Email: Xuanh * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
09:42 24-01-2021
773 Nguyễn Mai Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/09/1992
******2160578
SĐT: ******7626020
Email: nguye * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
14:46 23-01-2021
772 Lương Thị Tuyết
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/11/1994
******4007952
SĐT: ******3628154
Email: luong * * * @gmail.con
Sư phạm Toán học
07:20 23-01-2021
771 Đoàn Thị Ánh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/06/1990
******1786232
SĐT: ******4468583
Email: doan.anh90 * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
18:32 22-01-2021
770 Ngô Thị Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/01/1989
******2096210
SĐT: ******3774910
Email: thino * * * @gmail.com
Sư phạm Địa lý
20:22 20-01-2021
769 Bùi Thị Đạo
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 30/06/1999
******3687200
SĐT: ******9222792
Email: hoang * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
22:01 19-01-2021
768 Vũ Thị Khánh Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 12/09/1995
******5602014
SĐT: ******5599306
Email: linhn * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
15:50 19-01-2021
767 Đặng Văn Tiến
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/09/1988
******8004265
SĐT: ******3961444
Email: dangv * * * @gmail.com
Sư phạm Toán học
10:55 19-01-2021
766 Nguyễn Thị Vân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 17/11/1998
******1971100
SĐT: ******8738333
Email: sauda * * * @gmail.com
Giáo dục Tiểu học
19:00 15-01-2021
765 Phùng Thị Diệu Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 10/02/1993
******1834057
SĐT: ******12.3892
Email: phuon * * * @gmail.com
Sư phạm Tin học
08:52 15-01-2021
764 Lê Thị Thu Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/03/1986
******1172668
SĐT: ******8714888
Email: huong * * * @gmail.com
Sư phạm Ngữ văn
10:33 14-01-2021
763 Hoang Huong Giang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/12/2001
******0895229
SĐT: ******7307387
Email: mammu * * * @gmail.com
Giáo dục Mầm non
20:47 11-01-2021
Tổng số phiếu: 786